Kraniaaliosteopatia
Kraniaaliosteopatia on hyvin kevyt mutta samalla syvälle vaikuttava hoitomuoto, joka käyttää hyväksi kehon rytmiä ja pulssia. Tämä rytmi on seurausta aivo-selkäydinnesteen paineen vaihteluista. Paine kohdistuu kohti ristiluuta (sakrum), pysähtyy hetkeksi, jonka jälkeen se kohdistuu päätä kohti (kranium), pysähtyy hetkeksi ja kohdistuu taas ristiluuhun päin jne.
Kranio

Hoitotekniikat ovat keveitä ja pehmeitä kosketuksia joilla pyritään vapauttamaan kehon rakenteissa olevia Kraniaaliosteopatiaa voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdistää se täydentämään ja tukemaan tavallista osteopaattista hoitoa.

Kraniaaliosteopatiann juuret ovat osteopatiassa.Osteopaatti William Sutherland havaitsi jo lähes 100 vuotta sitten, että kallon luiden välillä on joustavuutta ja liikkuvuutta. Tätä liikettä hän kuvasi kallon hengitysmekanismiksi. Hän kehitti useita tekniikoita joilla hän kykeni hoitamaan sekä kallon luiden että ristiluun epätasapainoisuuksia ja liikehäiriöitä.

Sutherland havaitsi myös, että mikäli luiden välisessä liikkeessä on häiriö tai liike ei tunnu lainkaan, on tuossa alueella käsin tunnustellessa kipua. Luiden liikehäiriöt voivat vaikuttaa mielialaan ja mielen toimintaan. Sutherland vertasi kraniaalista rytmiä vuoroveteen. Kraniaalirytmi on hänen määritelmänsä mukaan ihmisen fyysisen, psyykkisen ja henkisen tilan ilmaisija.

Kirurgi ja tutkija John Upledger osoitti röntgenkuvin ja mittauslaitteiden avulla aivo-selkäydinnesteiden, ristiluun ja kallon liikkumisen. Upledger alkoi käyttämään hoitomuodosta nimitystä kranio-sakraaliterapia, ja hänen ansiostaan se kehittyi 1970-luvulla standardisoiduksi hoitomuodoksi.

  

Lisää tietoa täältä   Upledger Institute Scandinavia

 

 

Osteopaattiliiton logo