Elämäntaideohjaus

Kehollisen käsittelyn ohella on mahdollisuus lisätä itsetuntemustaan ja lähestyä tiedostamatonta taiteellisin keinoin, mm. maalaten ja kuvia työstäen. Elämäntaidetyöskentely voi viedä eteenpäin elämän muutos- tai solmukohdissa ja auttaa ymmärtämään paremmin omia toimintamallejaan.

Edellinen sivu